Full d'inscripció 2019-2020

Formulari d'introducció de les dades per a realitzar la inscripció del jugador/a per a la temporada 2019-2020

Dades del jugador/a
Introdueix el nom i cognoms complets del jugador/a
Introdueix el domicili habitual del jugador/a
introdueix el telèfon mòbil del jugador en cas de que en tingui
Introdueix el DNI del jugador. En cas de que no en tingui ho deixeu en blanc
Introduiu els 14 valors de la tarjeta sanitària CapSalut del jugador.
Fitxers
S'han d'adjuntar els fitxers necessaris
Els fitxers han de ser de menys de 4 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png pdf.
Els fitxers han de ser de menys de 4 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png pdf.
Els fitxers han de ser de menys de 4 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png pdf.
Els fitxers han de ser de menys de 4 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png.
Descarregar Fitxa federativa 2019 - 2020
Els fitxers han de ser de menys de 4 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png pdf.
Dades del Pare
Introdueix el nom i cognoms complets del Pare
Dades de la Mare
Introdueix el nom i cognoms complets de la Mare
indica si el jugador estudia fora del Col·legi La Salle Tarragona
Indiqueu si pertanyeu a l'AMPA de La Salle Tarragona
ES
Introdueix el compte corrent amb el format IBAN. Exemple: ES 2521000000000000000000
  • Nº Quotes, Des de P4 a 4t: 9 quotes, i a partir 5è fins a BAT: 10 cuotes. L’Import de les quotes es poden consultar a la web.
  • Els jugadors federats hauran d’aportar la revisió mèdico-esportiva abans del inici de la lliga, d’acord amb les condicions que estableix la Federació Catalana de Bàsquet. L’AB Salle Tarragona facilitarà aquesta gestió a tots aquells jugador@s que ho dessitjin a través de centres mèdics acreditats.
  • En el cas de donar-se de baixa abans de finalitzar la temporada, haurà de liquidar les despeses d’afiliació i altres despeses que es troben distribuïdes en les mensualitats. Per sol·licitar la baixa de l’activitat hauràn de notificar-ho abans del 15 de cada mes mitjançant mail a info.absalle@gmail.com.

L’informem que d’acord amb allò que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, les dades que vostè ens subministri formaran part dels nostres fitxers d’ús intern, i que: 

  • Seran utilitzades per a la gestió interna, i pels documents oficials (federació, mutualitats,…) 
  • Queda assabentat/da i autoritza a la publicació de fotografíes del seu fill/filla i, altres imatges de partits i esdeveniments del club, a la página web de l’Associació.
  • Podrà exercitar, en tot moment, el seu dret d’accès, rectificació i cancel·lació si així ho sol·licita. 
Pel fet de subministrar-nos les seves dades, vostè es dóna per informat dels termes anteriors, autoritza a l’Associació de Bàsquet La Salle Tarragona a carregar els rebuts corresponents a l’activitat i a fer ús de les dades subministrades als efectes descrits. 
Dades de l'autoritzant
Introdueix les seves dades com a autoritzant del jugador/a a inscriure.
Introdueix Nom i Cognoms del autoritzant
Exemple: 12345678A
Accepta les condicions indicades
En el següent enllaç podeu veure el nostre règim intern que tot membre de l'Associació ha de complir, Veure règim intern